NumeFunctia detinuta
1. Av. Dr. Alunaru Dumitru Liviu Cristian Decan
2. Av. Gherga Alin Petru Prodecan
3. Av. Buzeşan Florin Sorin
Consilier
4. Av. Cristea Emil Ioan Consilier
5. Av. Dragoiescu Cristina Consilier
6. Av. Gabor Miruna Oltea Consilier
7. Av. Incze Arpad Consilier
8. Av. Ioniţă Andrei Constantin Consilier
9. Av. Mihalache Cătălin Consilier
10. Av. Palcu Ioana Codruţa Consilier
11. Av. Pascal Amalia Maria Consilier
Av. Cristea Emil Ioan Responsabil oficii
Av. Dragoiescu Cristina Delegat cu asistenţa judiciară în materie civilă
Av. Gherga Alin Petru Delegat cu asistenţa judiciară în materie penală
Av. Pascal Amalia Maria Departamentul pentru activitatea de curator special
Av. Buzeşan Florin Sorin  Departamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor disciplinare
Av. Cristea Emil Ioan    Departamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor disciplinare
 Av. Gherga Alin Petru     Departamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor disciplinare
 Av. Incze Arpad     Departamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor disciplinare
 Av. Ioniţă Andrei Constantin     Departamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor disciplinare
 Av. Mihalache Cătălin     Departamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor disciplinare
Comisia de cenzori 
1. Av. Gherga Diana Ioana  
2. Av. Pat Virgil Sorin  
3. Av. Şerb Ramona Liliana  
Comisia de disciplina 
1. Av. Anghel Paraschiva  
2. Av. Jehaliuc Diana Amelia  
3. Av. Mişcuţa Carmen Claudia

 

 
4. Av. Pârlea Laura Roxana  
5. Av. Tutunaru Oana Raluca

 

 
Comisia Centrală de Disciplină 
1. Av. Kocsis Josan Ioan